Bijles voor de basisschool

Kan uw kind wat extra hulp gebruiken? Heeft uw kind een achterstand bij taal en spelling of moeite met begrijpend lezen? Gradua biedt bijles aan kinderen voor de basisschool van groep 3 tot en met groep 8.

Individuele aandacht en begeleiding basisschool bijles
Bij Gradua krijgt de basisschool leerling de individuele aandacht en begeleiding die nodig is om weer aan te haken bij de rest van de klas. De bijlessen zijn één-op-één, waardoor de les kan worden aangepast aan de behoefte van de leerling. De bijles is vooral gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden rekenen, taal en begrijpend lezen. We bieden ook hulp op andere gebieden, bijvoorbeeld bij het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt.

Hoe ziet een bijles bij Gradua eruit?
Aan het begin van de lessenreeks bespreken we waar de leerling tegenaan loopt. Aan de hand van de doelen die hieruit voort komen worden de lessen ingedeeld. Bij de start van de les wordt met de leerling besproken aan welke doelen en opdrachten vandaag gewerkt wordt. Daarnaast wordt ook herhaald waar de vorige keer aan gewerkt is en controleert de begeleider of de leerstof is blijven hangen.

Vervolgens gaan we aan de slag met de doelen en leerstof voor die dag. De begeleider legt lastige onderdelen uit en oefent samen met de leerling totdat deze de stof beheerst. Aan het eind van de les bespreken ze de doelen van die les en de tips die gegeven zijn. De leerling krijgt eventueel aandachtspunten mee om de komende tijd op te letten of zelfstandig mee te oefenen. De begeleider schrijft een kort evaluatieverslagje over de les en deelt deze met de betrokkenen via de mail.

Flexibel dankzij de strippenkaart
Voor de basisschool bijlessen maken we gebruik van een strippenkaart. Een strip is 1 uur individuele begeleiding. Je kunt kiezen uit een 5- of 10-strippenkaart die een jaar geldig is. De bijlessen van Gradua zijn altijd één-op-één. Na elke bijles ontvangt u een evaluatieverslag via de mail, zo bent u direct op de hoogte van de voortgang!