Bijles voor het voortgezet onderwijs

Bijles is een vorm van één op één begeleiding. De leerling krijgt individuele hulp die toegespitst is op de probleemgebieden van het kind. Voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs geldt dat zij in een of twee vakken bijles krijgen. Zijn er op meer dan twee vakken problemen dan is huiswerkbegeleiding vaak een effectievere oplossing. Een bijles duurt in principe een uur, maar als de leerling en de bijlesdocent kiezen om langer te werken, dan is dat ook mogelijk.

Bijles-Hulpstudent

Waarom bijles?

Veel leerlingen waarmee het prima gaat op school hebben toch hulp nodig met één of twee lastige vakken. Ze hebben voor een bepaald vak net iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Of ze lopen achter met de stof, hebben kennishiaten of bijvoorbeeld moeilijkheden met het maken van de toetsen. Met bijlessen van Gradua huiswerkbegeleiding krijgen leerlingen ook de lastige vakken weer op de rails, worden achterstanden weggewerkt en worden moeilijke vakken weer leuk!

Bij Gradua huiswerkbegeleiding werkt een bijlesleerling minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak. Door de vakinhoudelijke hulp, heldere uitleg en het onder begeleiding maken van opdrachten en leerwerk, krijgen leerlingen meer vertrouwen in de lastige vakken en verbeteren de schoolresultaten. Tijdens een bijles worden vragen besproken en wordt de stof van de voorgaande week kort herhaald. Daarna is er tijd voor de uitleg van nieuwe stof en het oefenen hiermee.

Hoe werkt het?

Tijdens de eerste les analyseert Gradua wat het probleem is en waar extra aandacht aan moet worden gegeven. Vervolgens wordt er in de volgende lessen gericht gewerkt aan het verbeteren van de onderdelen waar uw kind moeite mee heeft.

Uw zoon of dochter volgt 5 of 10 bijlessen van één uur en ontvangt hiervoor een digitale strippenkaart in Studyspace. Zo kunt u de begeleidingsnotities van de docent volgen.  Indien u extra bijlessen wilt, dan kunt u die via Studyspace via iDeal bijbestellen.
Het aantal overeengekomen bijlessen moet binnen het schooljaar gevolgd zijn.

De eerste les beschouwt Gradua als een proefles. Is de les naar tevredenheid verlopen, dan worden de lessen voortgezet en wordt de proefles als eerste les beschouwd.

Bijles-11