Geleidelijk toewerken naar SE’s en het CSE of juist een intensieve eindexamentraining in de periode vlak voor het CSE?
Elke leerling heeft behoefte aan een andere voorbereiding in dit bijzondere schooljaar.
Gradua biedt naast de reguliere huiswerkbegeleiding twee extra begeleidingsvormen aan voor examenleerlingen:

Examenbegeleiding

Studiebegeleiding tijdens het eindexamen jaar is de meest intensieve vorm van examenbegeleiding die wij bieden. De examenkandidaat werkt hierbij gedurende (een deel van) het examenjaar dagelijks op onze locatie met onze studiebegeleiders en wordt zo goed mogelijk voorbereid op de schoolexamens (SE’s) en de eindexamens (CSE’s).

Bij Gradua bieden we examenbegeleiding aan door middel van o.a.

 • bijlessen
 • tijdsplanningen
 • coaching
 • huiswerkbegeleiding
 • het tackelen van faalangst
 • het maken van een proefexamens
 • of een combinatie hiervan

Ook begeleiden wij de examenkandidaat bij het profielwerkstuk, de praktische opdrachten en handelingsdelen.

Wij maken samen met de leerling planningen, oefenen alle stof en geven uitleg in alle vakken. Naast het vakinhoudelijke komen zaken als structureren, motivatie en leermethodieken ook uitgebreid aan bod. Verder is er intensief contact met ouders en zo nodig de school.
U kunt kiezen uit 3 of 4 dagen examenbegeleiding per week.
Examenkandidaten kunnen uiteraard ook kiezen voor 3 of 4 dagen huiswerkbegeleiding.

Kortom: examenbegeleiding is bedoeld voor scholieren bij wie intensieve ondersteuning voor het gehele eindexamen gewenst is en biedt de meeste kans op slagen.

Examentraining

Voordat eindexamenkandidaten aan hun CSE beginnen, hebben ze een aantal weken de tijd voor de laatste voorbereidingen. Om die tijd optimaal te benutten, kunnen ze bij Gradua terecht voor een intensieve, gerichte eindexamentraining. Deze training vindt plaats tijdens de meivakantie.

Tijdens de eindexamentraining:

 • zijn er voor alle vakken altijd deskundige begeleiders aanwezig
 • oefenen de leerlingen met examens van voorgaande jaren
 • herhalen de leerlingen alle stof voor het examen
 • wordt al het werk gecontroleerd, overhoord en individueel besproken
 • houden begeleiders nauwkeurig bij in hoeverre een leerling de stof beheerst, geven ze uitleg waar nodig en wordt een planning gemaakt voor de resterende tijd

Er worden twee blokken aangeboden en de training begint elke dag om 8.30 uur en eindigt om 15.00 uur.
Eén trainingsblok gaat over 1 vak en duurt twee dagen. Je kunt je voor 1 of 2 blokken inschrijven.

Klik hier voor meer informatie over de Gradua Examentrainingen.