Examentraining Bonhoeffer College
voor leerlingen van de locatie van der Waalslaan 

In samenwerking met het Bonhoeffer College organiseert Gradua online examentrainingen in de meivakantie.
Voor leerlingen van de locaties van der Waalslaan en Bruggertstraat zijn deze trainingen gratis.

Hoe ziet een examentraining er uit?
Eén examentraining bestaat uit 2 blokken van 3 uur. Deze 2 blokken worden op verschillende dagen aangeboden (afhankelijk van de beschikbaarheid van de examentrainer). Tijdens het eerste blok wordt er door de examentrainer een algemene samenvatting gegeven; de stof wordt kort herhaald aan de hand van het online lesmateriaal. De leerlingen gaan daarna aan het werk met het oefenen van een examen. Tijdens de tweede sessie wordt er teruggekeken op dit examen en wordt er samen met de leerling gekeken naar de onderdelen waar hij/zij moeite mee heeft.

Wat heb je nodig om deel te nemen aan de examentraining?
Je hebt een rustige werkplek en een goed werkende computer/laptop nodig met internetverbinding. We gebruiken Teams for Education. Deze dient geïnstalleerd te zijn. Tijdens de training heb je een webcam en microfoon nodig, deze zijn vaak geïntegreerd in een laptop.

Door wie worden de trainingen verzorgd?
De trainingen worden verzorgd door studenten van de Universiteit of Hogeschool die vakinhoudelijk zeer sterk zijn en kennis hebben van de lesmethode.

Tijdsblokken
De trainingen vinden plaats in 4 mogelijke tijdsblokken: 9.00 – 12.00, 13.00-16.00, 15.00 – 18.00 en 19.00-22.00 uur. De trainingen worden gegeven op werkdagen in de meivakantie. Op Bevrijdingsdag en Hemelvaart zijn er geen trainingen.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van de examentrainers van Gradua wordt de examenkandidaat ingedeeld door Gradua.
U ontvangt hierover bericht in de derde week van april van Gradua via het opgegeven e-mailadres.

Vakken:
In overleg met de school worden de volgende vakken aangeboden:

  • Mavo: Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Biologie
  • Havo: Nederlands, Engels, Wiskunde A/B, Bedrijfseconomie, Scheikunde
  • Vwo: Nederlands, Engels, Wiskunde A/B, Bedrijfseconomie, Scheikunde

U kunt zich inschrijven tot uiterlijk vrijdag 9 april 2021 via nevenstaande knop.

Vragen?

Voor vragen op school kunt u terecht bij de teamleider.
Voor vragen aan Gradua kunt u terecht bij de vestigingscoördinator.
Voor leerlingen van de Bruggertstraat: Mirella de Jong:  m.dejong@gradua.nl
Voor leerlingen van de van der Waalslaan: Michelle Kwabek: m.kwabek@gradua.nl

INSCHRIJVING NIET MEER MOGELIJK

INSCHRIJVING NIET MEER MOGELIJK