Faalangst of stress komt veel voor en in allerlei gradaties.

Bij de een leidt het tot negatieve invloed op de schoolprestaties en bij de ander is het beheersbaar. De mens reageert bij momenten van angst zeer primair en de gevolgen daarvan zoals angstzweet en een bonkend hart, zijn voor velen herkenbaar.

Deze speciaal ontwikkelde individuele training is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en het leren omgaan met faalangst. Hierbij is er speciale aandacht voor het functioneren op school. Je leert onder andere hoe je je het beste voor kunt voorbereiden op belangrijke (toets)momenten.

Wat houdt faalangstreductie in?
Er wordt allereerst geprobeerd te achterhalen wanneer faalangst is begonnen en hoe faalangst zich uit. Wanneer dit beeld duidelijk is, kan er begonnen worden aan de training. Om faalangst tegen te gaan, worden er technieken uit de cognitieve therapie gebruikt, waarbij het in het bijzonder gaat om de rationeel- emotieve therapie (RET). Deze begeleidingsvorm gaat er vanuit dat angsten, spanningen en zenuwen vooral worden bepaald door de manier waarop de leerling gewend is over zichzelf te denken. Faalangst kunnen we tegen het lijf gaan door ons denken te veranderen. Dit gebeurt aan de hand van de G-G-G (gedachte-gevoel-gedrag) schema’s. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de schoolsituatie.

Onderwerpen die verder nog in de training aan bod komen:
– Concentratieoefeningen;
– Zelfreflectie;
– Spierontspanningsoefeningen;
– Studiegedrag, etc.

Voor wie?
De training is bedoeld voor alle leerlingen van de middelbare school waarbij er sprake is van faalangst of waarbij er een vermoeden is van faalangst.

Door wie?
De faalangst reductie training wordt gegeven door onze docenten, (ortho)pedagogen en psychologen.

Deze training wordt in overleg met de school aangeboden.