Bij de huiswerkklas+ bieden wij leerlingen vooral een rustige plek (zonder afleiding van smartphone en/of sociale media) om, onder toezicht, huiswerk te maken. Leerlingen krijgen hulp bij het agendagebruik en het huiswerk wordt gecontroleerd.

Leerlingen die zich aanmelden voor de huiswerkklas moeten daarvoor wel goed zelfstandig kunnen werken. In de huiswerkklas zijn de groepen groter dan bij de huiswerkbegeleiding.
Er is gemiddeld 1 begeleider op 10 leerlingen en er is (beperkte) gelegenheid om vragen te stellen of om te overhoren. Er vindt geen intakegesprek plaats.

Voor leerlingen die meer structuur nodig hebben is een startperiode in de intensieve huiswerkbegeleiding daarom aan te bevelen. De huiswerkklas is ook een goede optie als afbouw van de intensieve huiswerkbegeleiding. Deelnemen kan voor twee, drie of vier middagen per week.

slider2