Informatie huiswerklasfrontfoto

De huiswerkklas biedt voor leerlingen een veilige en rustige plek om het huiswerk te maken. Plaats van handeling is een regulier klaslokaal met daarin maximaal 25 leerlingen en 1 docent. De docent zorgt ervoor dat de leerlingen alleen met het huiswerk bezig zijn. Er is aanwezigheidscontrole. In de huiswerkklas is er geen ruimte om leerproblemen aan de pakken of leerstof te bespreken. Deze vorm van begeleiding wordt kosteloos door de school aangeboden en biedt plaats voor maximaal 25 leerlingen.

Heeft u zoon of dochter behoefte aan begeleiding, dan adviseren wij u om te kiezen voor de huiswerkklas+, huiswerkbegeleiding of bijles.

De huiswerkklas wordt aangeboden in de locaties Aalderinkshoek en Van Renneslaan.

Aanmelden kan alleen op school.

Van Renneslaan:
De huiswerkklas wordt gegeven op elke dinsdag en donderdag tijdens het 8e lesuur.
Leerlingen kunnen zich opgeven bij de teamleider op school.

Aalderinkshoek:
De huiswerkklas wordt gegeven van maandag t/m dinsdag na je laatste lesuur. Je kunt je opgeven bij je mentor of teamleider.