Gradua Huiswerkbegeleiding is een jong en ambitieus instituut dat wordt geleid door orthopedagogen, onderwijspsychologen en ervaren onderwijsbevoegde docenten. Wij worden ondersteund door studenten van de universiteit en hoge scholen. Gradua huiswerkbegeleiding heeft dependances binnen de muren van verschillende scholen in het oosten van het land.

Ons team


Lisanne Visse
Vestigingscoördinator Pius X College, locatie Rijssen

Master Special Educational Needs
Remedial teacher
Docent primair onderwijs en Interne begeleider


Met veel plezier ben ik van maandag t/m donderdag werkzaam als vestigingscoördinator op het Pius X College Rijssen waar leerlingen onder professionele begeleiding van Gradua huiswerkbegeleiding hun schoolwerk plannen, leren en maken. Middels rust, instructie en structuur wordt er begeleiding geboden passend bij iedere leerling. Leerlingen ervaren (weer) leerplezier, hebben zelfvertrouwen en kunnen thuis ontspannen. Voor informatie, vragen en/of opmerkingen betreffende de huiswerkbegeleiding en bijles kunnen ouders, leerlingen en docenten bij mij terecht.

Sonja Borst-Jeurissen
Vestigingscoördinator Pius X College, locatie Aalderinkshoek

Master Special Educational Needs
(interne begeleiding en gedragsspecialisme)
Remedial teacher
Docent primair onderwijs


Ik heb tien jaar met veel plezier in de bovenbouw van het basisonderwijs gewerkt. Mijn interesse lag daar al vooral bij de leerlingen waarbij het leren níet vanzelf ging en heb daarom de master speciale onderwijszorg gevolgd. Hierdoor kreeg ik de smaak te pakken. Ik wilde nog meer weten over leren en onderwijs en heb besloten mij vervolgens op een studie onderwijswetenschappen te storten, deze volg ik momenteel. Ook was het tijd om ook in mijn werk andere uitdagingen aan te gaan en zodoende ben ik bij Gradua terecht gekomen. Ik hoop hier mijn kennis van en ervaring met het begeleiden en coachen van leerlingen in te kunnen zetten. Samen met de leerlingen zoeken naar oplossingen en kansen staan daarbij voorop.
ruthdoldersum1Ruth Doldersum
Vestigingscoördinator De Passie, locatie Wierden

Pedagoog

Met veel plezier ben ik werkzaam als vestigingscoördinator op de Passie in Wierden. Tijdens mijn opleiding Pedagogiek heb ik stage gelopen bij een Remedial Teacher. Hier heb ik ontdekt dat ik het leuke uitdaging vind om leerlingen te stimuleren, te motiveren en te helpen alles eruit te halen wat er in zit. Ik help en ondersteun de leerlingen bij het plannen, leren en maken van hun schoolwerk en ga hierbij samen met hen op zoek naar de manier die het best bij hen past. Geen één leerling is, werkt of leert nou eenmaal precies hetzelfde.
Nathalie_van_AurichNathalie van Aurich
Vestigingscoördinator Jacobus Fruytier, locatie Rijssen

Orthopedagoog

Van jongs af aan riep ik al “Later als ik groot ben, wil ik juf worden.” Al gauw kwam ik erachter dat mijn interesse vooral ligt bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Hierdoor heb ik voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen met de richting orthopedagogiek gekozen. Tijdens mijn master (Leer- en Onderwijsproblemen) heb ik stage gelopen bij een orthopedagoog op een middelbare school. Hier heb ik onder andere ervaring opgedaan met het begeleiden van leerlingen met verschillende soorten problematiek. Dit beviel me erg goed en zodoende ben ik bij Gradua Huiswerkbegeleiding terechtgekomen.
Ik wil graag een bijdrage leveren aan een prettige en succesvolle schoolperiode voor de leerlingen. Vooral de aandacht voor een individuele ontplooiing vind ik heel belangrijk. Geen leerling is hetzelfde. Je moet kijken naar wat voor elk van hen het hoogst haalbare is. Het zoeken naar creatieve oplossingen of alternatieven die passen bij de leerling staan hierbij voorop.
Huiswerkbegeleiders:

Onze huiswerkbegeleiders zijn gespecialiseerd in een bepaald vak of vakgebied, profiel of richting.
Ze hebben een VWO-diploma op zak en volgen op dit moment een universiteit (Twente of Nijmegen) of de Saxion Hogeschool in Enschede.
Overhoorders:
Onze overhoorders zijn talenvolle leerlingen van het Vwo. Deze leerlingen presteren bovenmatig en zijn als zodanig geselecteerd door Gradua Huiswerkbegeleiding.

Onze visie

Leerlingen tijdelijk op maat begeleiden met hun huiswerk door het bieden van structuur en inhoud om zo tot een maximaal schoolresultaat te komen.
Het is bij Gradua Huiswerkbegeleiding mogelijk om huiswerk te maken in een prettige omgeving en onder deskundige begeleiding.

De overgang van basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een lastige opgave. Ruim veertien verschillende vakken en veel huiswerk zorgen ervoor dat deze jonge kinderen vaak niet overzien aan welk vak en hoe zij moeten beginnen. Zelfs het correct gebruiken van de schoolagenda wordt vaak als lastig ervaren. Wij helpen de kinderen op weg en leren hun hoe zij het beste kunnen leren.

slider6

Het huidige onderwijs gaat -met name in de bovenbouw- uit van zelfwerkzaamheid van leerlingen. Middenin de pubertijd wordt een grote mate van zelfstandigheid van leerlingen gevraagd, iets wat niet alle kinderen even goed aankunnen. Daarnaast biedt de huidige maatschappij veel afleiding in de vorm van (spel)computers, smartphones en social media.

Voor al onze leerlingen geldt dat het controleren van het huiswerk, het bieden van structuur en het helpen plannen meestal voldoende is om de schoolresultaten aanzienlijk te verbeteren.