fbpx

Ons team en onze visie

/Ons team en onze visie
Ons team en onze visie 2017-12-02T21:17:27+02:00

Gradua Huiswerkbegeleiding is een jong en ambitieus instituut dat wordt geleid door orthopedagogen, onderwijspsychologen en ervaren onderwijsbevoegde docenten. Wij worden ondersteund door studenten van de universiteit en hoge scholen. Gradua huiswerkbegeleiding heeft dependances binnen de muren van verschillende scholen in het oosten van het land.

Gradua is met 6 locaties, 8 onderwijsspecialisten en 48 universiteitsstudenten de grootste huiswerkbegeleider in Overijssel. Gradua is gespecialiseerd in gepersonaliseerde huiswerkbegeleiding. Tijdens de huiswerkbegeleiding kan de begeleidingsintensiviteit eenvoudig worden aangepast (up- of downgraden) aan de behoefte van uw kind. U kunt bijvoorbeeld switchen van huiswerkbegeleiding naar huiswerkklas of andersom. Onze onderwijsspecialisten adviseren u daarover. Met onze persoonlijke werkwijze krijgt uw kind altijd de begeleiding (op maat) die het nodig heeft en daardoor krijgt uw kind de juiste begeleiding en betaalt u als ouder(s) nooit te veel. Daarin zijn onze medewerkers gespecialiseerd.
Tijdens het intakegesprek wordt samen met u, uw kind en onze Orthopedagoog, Pedagoog of Master SEN (Special Educational Needs) een plan van aanpak gemaakt. U kunt de vorderingen van uw kind overzichtelijk volgen via ons eigen leerlingvolgsysteem Studyspace.

Ons team

Nathalie_van_AurichLaurissa ten Voorde
Vestigingscoördinator Bataafs Lyceum, Hengelo

Orthopedagoog

Van jongs af aan riep ik al “Later als ik groot ben, wil ik juf worden.” Al gauw kwam ik erachter dat mijn interesse vooral ligt bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Hierdoor heb ik voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen met de richting orthopedagogiek gekozen. Tijdens mijn master (Leer- en Onderwijsproblemen) heb ik stage gelopen bij een orthopedagoog op een middelbare school. Hier heb ik onder andere ervaring opgedaan met het begeleiden van leerlingen met verschillende soorten problematiek. Dit beviel me erg goed en zodoende ben ik bij Gradua Huiswerkbegeleiding terechtgekomen.
Ik wil graag een bijdrage leveren aan een prettige en succesvolle schoolperiode voor de leerlingen. Vooral de aandacht voor een individuele ontplooiing vind ik heel belangrijk. Geen leerling is hetzelfde. Je moet kijken naar wat voor elk van hen het hoogst haalbare is. Het zoeken naar creatieve oplossingen of alternatieven die passen bij de leerling staan hierbij voorop.
ruthdoldersum1Ruth Doldersum
Vestigingscoördinator Pius X, locatie Rijssen

Pedagoog

Met veel plezier ben ik werkzaam als vestigingscoördinator op de Passie in Wierden.
Tijdens mijn opleiding Pedagogiek heb ik stage gelopen bij een Remedial Teacher.
Hier heb ik ontdekt dat ik het leuke uitdaging vind om leerlingen te stimuleren, te motiveren en te helpen alles eruit te halen wat er in zit. Ik help en ondersteun de leerlingen bij het plannen, leren en maken van hun schoolwerk en ga hierbij samen met hen op zoek naar de manier die het best bij hen past.
Geen één leerling is, werkt of leert nou eenmaal precies hetzelfde.


Peter Blikmans
Vestigingscoördinator Pius X, locaties Aalderinkshoek en van Renneslaan

Docent Beeldende Kunst en vormgeving, Sociaal Cultureel specialist.

Ik heb veel gewerkt met mensen zowel binnen als buiten de school. En als ik daar en ding van heb geleerd is dat ieder mens anders is en anders werkt. Dit geld zeker niet minder voor leerlingen. Iedere leerling is een individu met andere visies, ideeën en kijkwijzen. En ik vind het zowel leuk als interessant om te zien hoe een leerling langzaam zijn draai vind zijn of haar schooltraject. Ik en mijn team houden het volgende motto aan: “De leerling voorop.” Ik en mijn begeleiders proberen zo goed mogelijk de leerling te leren kennen om te zien wat voor persoon er achter het schoolwerk en de agenda staat om te kijken hoe wij het beste kunnen helpen kunnen helpen met het leren leren, het leren plannen en het kweken van een can do attitude met behulp van coaching, ondersteuning en een goede dosis medeleven.Jannie Kroese-Bouwhuis
Vestigingscoördinator Jacobus Fruytier scholengemeenschap, locatie Rijssen

Docent en Master Educational Needs

Na veel jaren met plezier in het Primair Onderwijs werkzaam te zijn geweest, ben ik in 2015 gestart met de MEN (Master Educational Needs) studie. In 2017 heb ik deze studie succesvol afgerond. Ik heb voor deze studie gekozen om de Wet op het Passend Onderwijs, vorm te kunnen geven. Ik hoop de verworven kennis en vaardigheden in te kunnen zetten bij het Gradua huiswerkinstituut.
Iedere leerling is uniek. Het is boeiend te ontdekken op welk ontwikkelingsniveau de leerling zich bevindt en wat de leerling nodig heeft om de volgende stap in het ontwikkelingsproces te kunnen zetten. Te denken valt aan; hulp bij huiswerkplanning wat betreft inhoud en tijd, voorkennis ophalen, een veilige en rustige leerplek bieden, zelfvertrouwen vergroten, motiveren, controleren, samenwerken, structuur bieden, stimuleren enz.. Samen met de leerling, ouders, docenten en begeleiders proberen we reële en haalbare doelen te stellen en te bereiken. Hierbij wordt recht gedaan aan de interesses en talenten van iedere leerling.
Ik vind het van belang dat bij het werken en leren, “willen, denken en doen” samenkomen. (Werken en leren met hart, hoofd en handen.)
Op deze manier is leren een motiverende en in toenemende mate een zelfstandige bezigheid.


Huiswerkbegeleiders:

Onze huiswerkbegeleiders zijn gespecialiseerd in een bepaald vak of vakgebied, profiel of richting.
Ze hebben een VWO-diploma op zak en volgen op dit moment een universiteit (Twente of Nijmegen) of de Saxion Hogeschool in Enschede.
Overhoorders:
Onze overhoorders zijn talentvolle leerlingen van het Vwo. Deze leerlingen presteren bovengemiddeld en zijn als zodanig geselecteerd door Gradua Huiswerkbegeleiding.

Onze visie

Leerlingen tijdelijk op maat begeleiden met hun huiswerk door het bieden van structuur en inhoud om zo tot een maximaal schoolresultaat te komen.
Het is bij Gradua Huiswerkbegeleiding mogelijk om huiswerk te maken in een prettige omgeving en onder deskundige begeleiding.

De overgang van basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een lastige opgave. Ruim veertien verschillende vakken en veel huiswerk zorgen ervoor dat deze jonge kinderen vaak niet overzien aan welk vak en hoe zij moeten beginnen. Zelfs het correct gebruiken van de schoolagenda wordt vaak als lastig ervaren. Wij helpen de kinderen op weg en leren hun hoe zij het beste kunnen leren.

slider6

Het huidige onderwijs gaat -met name in de bovenbouw- uit van zelfwerkzaamheid van leerlingen. Middenin de pubertijd wordt een grote mate van zelfstandigheid van leerlingen gevraagd, iets wat niet alle kinderen even goed aankunnen. Daarnaast biedt de huidige maatschappij veel afleiding in de vorm van (spel)computers, smartphones en social media.

Voor al onze leerlingen geldt dat het controleren van het huiswerk, het bieden van structuur en het helpen plannen meestal voldoende is om de schoolresultaten aanzienlijk te verbeteren.